Високи стандарти

„Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД покрива най-високите стандарти в съвременното строителство както на местно, така и на световно ниво. Доказателство за капацитета на дружеството и безкомпромисното качество, с което се изпълняват проектите, са сертификатите на системата за управление EN ISO 9001: 2008, EN ISO 14001: 2014, BS OHSAS 18001: 2007, удостоверени от TÜV NORD CERT.

Удостоверенията от Камара на строителите в България удостоверяват правото на компанията да изпълнява различни групи строежи и гарантират за високото качество и коректност при реализиране на проектите.