Технически капацитет

За да реализира успешно своите проекти, „Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД е инвестирал през последните години над 36 милиона лева в техника.

Холдингът разполага със собствен парк със съвременни машини, произведени от водещи световни компании. Част от техниката, с която изпълняваме нашите проекти е: