Военен район – Благоевград

Възложител на проекта за реконструкция и доизграждане на Военен район – Благоевград е Министерство на отбраната. Периодът на изпълнение е 2008 – 2012 г., а самият проект е на стойност 3 007 107,47 евро.

Инвестиционният проект за инженеринг за реконструкция, проектиране, основен ремонт, доизграждане, обзавеждане, както и изпълнение на строително-монтажни работи, включва следните обекти на министерството: караулно помещение, административно-битова сграда, щаб с медицински пункт и техническа инфраструктура в гр. Благоевград. Новопостроен е хранителен блок с площ от 840 м2.

Дейностите по договора включват архитектурни промени за преустройство и промяна на предназначението на съществуващи сгради, нова сграда за хранителен блок и изграждане на вертикалната планировка, както и изграждане на ВиК, на система за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) и електроинсталации. Изградени са санитарни възли, поставени са хидро- и топлоизолации, а дървената дограма е подменена с РVС. Сградите са и санирани.

Всички строително-монтажни работи са изпълнени в съответствие с изискванията на работния инвестиционен проект и съгласно изискванията на Закона за устройство на територията.