Тунел Карнобат – Синдел

„Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД извърши строителството на подобект „Участък Лозарево – Прилеп от км 18+633 до км 23+108, включително ЖП тунел No1“ от обект „Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат – Синдел“.

Обектът включва изграждането на тунел с дължина 756 м, изкоп на съществуващ насип, земни работи на железен път, разрушаване на стари водостоци под железния път с демонтаж на касетъчни елементи, изпълнение на тунел.

Обектът е част от Европейския транспортен коридор №8 (гр. Варна – фериботен комплекс Варна – Запад – ЖП гара Синдел – ЖП гара Карнобат – гр. София – ЖП гара Гюешево). Инвестициите са осигурени от Националната компания „Железопътна инфраструктура“, въз основа на средства, предоставени от Държавната агенция „Републиканска пътна мрежа“ и националната инвестиционна програма на Министерския съвет на Република България.

Тунелите са най-значимите съоръжения на новата двойна електрифицирана ЖП линия в участъка Карнобат – Синдел. Те са двупътни, отговарящи изцяло на европейските габаритни и експлоатационни изисквания.

Участъкът, в който е изградено съоръжението, е със сложни геоложки условия, което налага направата на корекция на близката река Патомишка, включваща земни работи и изграждане на водосток при подхода на тунела от страна Прилеп.

Земните работи по проекта, които се изпълняват от „Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД, са завършени предсрочно с две седмици в началото на декември 2008 г.