Сметище Савина Стена, Косово

През декември 2015 г. на “Строително-предприемачески холдинг” ЕООД бе възложено изпълнението на Проект за сметище Савина Стена, Косово. Проектът е част от предприсъединителната програма ИПА на Европейската комисия и е в съответствие със стратегията за опазване на околната среда, залегнала в Националния план за развитие на Косово. Проектът се разполага на площ от 26,6 хка, като клетка А заема 3 хка. Съоръжението е с живот от 20 години (включително клетка Б). Сметището ще се ползва от общините Лепосавич, Митровица север, Звечан и Зубин поток с прогнозно население от 60 000 души.

Предметът на договора включва изработването на технически проект, строително-монтажни работи по договора, включително път за достъп, пречиствателен блок, обслужващо стопанство със съответната инфраструктура и системи за мониторинг. Срока за изпълнение на договора е 2 години, като включва обучение на обслужващия персонал и 6 месеца експлоатация на съоръжението.