ПСОВ Равда, к.к. Слънчев бряг, гр. Несебър

„Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД е изпълнител на проектирането и строителството на пречиствателна станция за отпадните води в гр. Равда. Общата стойност на проекта е над 13 млн. лв. Той стартира през 2004 г., а обектът е завършен и въведен в експлоатация през март 2007 г.

Реализираният проект осигурява пречистване на отпадните води и подобряване на санитарно-хигиенните условия за близо 70 000 жители в региона, подобряване на екологичното състояние и намаляване на негативното влияние върху водите от Черноморското крайбрежие. Станцията поема част от отпадните води на курортен комплекс „Слънчев бряг“ и гр. Несебър.

Строителството на пречиствателната станция е направено чрез прилагане на нови технологии и ускорено изграждане на нови мощности за приемане и пречистване на отпадните води с капацитет 625 л/сек, като при дъжд капацитетът достига до 833 л/сек. Изградени са и съоръжения за механична обработка, биологично пречистване с отстраняване на биогенни елементи и обеззаразяване с течен хлор. Капацитетът на обслужване на пречиствателната станция по проект може да достигне 150 000 души.