Почивен дом Пампорово

Възложител на проекта е Изпълнителна агенция „Социални дейности” към Министерство на отбраната. Площта му е 7 800 м2.