Морска естакада Шабла

Консорциумът „Морска естакада Шабла”, с водещ партньор „Строително-предприемачески холдинг“, е изпълнител на проекта „Инженеринг за възстановяването на пристанищно съоръжение при нос Шабла – Морска естакада с островна площадка”.

Работата на холдингът се състои в извършване на геоложки и хидроложки проучвания, подробно геодезическо заснемане на съществуващото състояние, провеждане на водолазен оглед на съоръжението, съчетано с визуална дефектация на подводната му част и подводни снимки, и сеизмика на района, както и извършване на строително-монтажни работи предимно под вода, съобразени с конкретните условия на района, с отчитане на мястото на изграждане на съоръжението, природните и метеорологични условия, морски вълнения, хидрологични, климатични, сезонни, биологични и други условия. При цялостното подновяване на пристанищното съоръжение се запазва съществуващата конфигурация, функционалност и пожарна безопасност.