Фотоволтаичен парк – Летница

Проекта „Фотоволтаичен парк – Летница” е финансиран от един от най-големите производители на електроника в света – южнокорейската корпорация „Самсунг“. Стойността на инвестицията е над 1 704 750 евро. Слънчевата електроцентрала е с номинална мощност от 14 мегавата и включването й към националната електропреносна мрежа по план трябва да се осъществява от три нови електродалекопровода. Монтираните слънчеви колектори и съоръжения са доставка на Шнайдер Електрик Франция САС.

„Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД в партньорство с Шнайдер Електрик Франция САС, главен изпълнител на проекта, участва в изграждането на фотоволтаичната електроцентрала върху 435 500 кв. метра общинска земя край град Летница. Паркът се състои от четири площадки – Северна SOLARPARK, Централна FISHTRADE, Южна MENAGEPROEKT и Западна AGRIPLAM.

Съгласно договора „Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД изпълнява за периода от януари до май 2012 г. разнообразни работни дейности, сред които изграждане на временно селище, четири логистични площадки, земни работи, фундаменти за оборудване и апаратура, инфраструктура, включваща изграждане и цялостна поддръжка на пътища, траншеи, шахти, кабелопроводи, ел. и интернет комуникации и охранителна сигнализация по време на изграждане и до приемане на обекта.