Агенция Митници

„Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД реализира цялостен инженеринг, включващ проектиране, реконструкция, модернизация, преустройство и цялостно саниране на сградата на агенция „Митници“. Проектът за изграждане на високотехнологична сграда на агенцията с РЗП 14 000 м2 е спечелен след публичен търг и е финансиран от Министерство на финансите.

Проектантските и строително-монтажни работи за преустройство на административната сграда в София а започнати в края на 2002 г. и завършват в началото на 2004 г., като всички ремонтно-възстановителни дейности по сградата са извършени за една година. Всички строително-монтажни работи са извършени с високо качество при спазени изисквания на нормативните документи в областта на строителството и при удовлетворени изисквания на възложителя.

„Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД е изпълнил и преустройството на сградите на агенция „Митници“ в Бургас и Свиленград.