Нашият екип

Утвърждаването на „Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД като водеща строителна компания в България в огромна степен се дължи на служителите ни. Всеки – от директорите в холдинга до работниците по обектите – е дал своя принос за това дружеството да стане лидер на пазара.

Ние предоставяме на нашите служители възможно най-добрите условия за труд. Те работят със съвременна техника и използват модерни технологии при реализрането на проектите на холдинга. Също така постоянно прилагаме програми за повишаване техните квалификации и умения.

Екипът на „Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД е изграден от доказали се професионалисти, които притежават забележителен опит в проектирането и строителството на екологични и инфраструктурни проекти. Привличането и задържането на отлично подготвени кадри е важна част от нашата политика по отношение на човешките ресурси. Смятаме, че така холдингът предоставя на клиентите и партньорите си много по-качествени строителни услуги и продукти и покрива високите изисквания на пазара.

Работата в „Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД е и сериозно предизвикателство за всеки специалист. Само най-добре подготвените и мотивирани служители биха се справили с динамично променящата се среда и иновативните проекти, които компанията реализира.