Мисия, Визия, Ценности

“Строим в бъдещето”

Вярваме, че отговорността към околната среда, обществото и чистите партньорски отношения са в основата на стабилния растеж на бизнеса в дългосрочен план. „Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД залага на висок професионализъм, етичност и коректност към партньорите. Още от своето създаване холдингът създава, следва и стриктно прилага интегрирани политики за опазване на природата.

Ценностите на компанията са заложени в работещите системи за управление на качеството, опазване на околната среда и безопасни условия на труд и системата за управление на социалната отговорност. Всички проекти, осъществени от дружеството, се реализират чрез иновативни решения и съгласно най-високите международни и национални стандарти.

Вярваме, че всеки един проект в областта на строителството оставя сериозен отпечатък и променя бъдещето на всички нас. Затова мениджмънтът на „Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД се ангажира да осигурява непрекъснатост на процеса на намаляване на вредните въздействия от дейностите на дружеството върху околната среда. Компанията се фокусира върху екологичното строителство, внедрявайки най-модерните технологии в проектите си.

Стратегическото управление в полза на служителите и обществото допринася за устойчиво икономическо развитие не само на компанията, но и на целия сектор. Държим на коректни трудови отношения със служителите, като насочваме усилията си върху професионалното развитие и повишаване на квалификацията на персонала. Непрекъснато инвестираме в местните общности, в които осъществяваме проектите си, защото вярваме и разбираме, че така подобряваме качеството на живот на хората.

Ние в „Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД знаем, че единственият възможен принцип на работа е предлагането на най-високо качество на продуктите и услугите. Качество, което отговаря не само на нуждите и очакванията на нашите клиенти и партньори, но и на собствените ни високи стандарти. Затова наблюдаваме всички промени на тенденциите в строителството, приложимата нормативната база и международните стандарти, като залагаме на постоянен процес на усъвършенстване на управлението, реализирането на проекти и опазването на околната среда.